Tabivere Kaugküttepiirkond

Tabivere kaugküttevõrgus kasutatud taastuvast energiaallikast toodetud soojuse osakaal:

  • 2021 aastal üle 50%
  • 2022 aastal üle 50%
  • 2023 aastal planeeritud üle 50%

Energiatõhus kaugküte:

Märgisega “Tõhus kaugküte” tunnustatud energiavõrk vastab EL energiatõhususe direktiivis 2012/27/EL sätestatud tingimustele: “Tõhus kaugküte ja –jahutus – kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, milles soojuse tootmiseks kasutatakse vähemalt 50% taastuvenergiat või 50% heitsoojust või 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni.”

Tõhusa kaugküttepiirkonna märgis omistati Tabivere võrgupiirkonnale 15.06.2023.

Märgis on vajalik Kredex renoveerimistoetuse taotlemisel kortermajadele.

Tõhus kaugkütte võrgupiirkond Kaugkütteseaduse tähenduses on võrgupiirkond, kus kasutatakse vähemalt 50 protsenti taastuvast allikast muundatud soojusenergiat.

2023 aasta väljastati uued Tõhusa Kaugkütte märgised neljale kaugkütte ettevõttele Harjumaal, Järvamaal ja Tartumaal. Kokku on tänase seisuga Eestis 102 energiatõhusat kaugküttepiirkonda.

Kõik märgise nõuetele vastavad ettevõtted ja võrgupiirkonnad on avaldatud Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing veebilehel https://epha.ee/tohusad-kaugkuttesusteemid/.

Soojuse hind Tabivere võrgupiirkonnas:

Soojuse piirhind kuni 31.01.2024 on 102,33 eur/MWh, millele lisandub käibemaks.

Soojuse müügi hind kuni 31.01.2024 on 102,14 €/MWh.

Alates 01.02.2024 kehtib Konkurentsiameti poolt 23.01.2024 kooskõlastatud uus soojuse piirhind 94,88 eur/MWh, millele lisandub käibemaks.

Alates 01.02.2024 on soojusenergia müügi hind Tabivere võrgupiirkonnas 94,88 €/MWh, millele lisandub käibemaks.

Tõhus kaugküte